Hỗ trợ 24/7
0988101601

Chính sách đối với hoạt động in từ tháng 5/2018

Ngày đăng: 25-05-2020 02:04:24

Ngày 01/5/2018, Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, sửa đổi Điều 3 Nghị định 60/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Khuyến khích, ưu đãi đầu tư ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, thiết bị in tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, sức lao động và thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng, không sản xuất và nhập khẩu thiết bị in có công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

2. Áp dụng chính sách ưu đãi về đầu tư, thuế, tiền thuê đất đối với hoạt động in phục vụ nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ trọng yếu khác của đất nước theo quy định của pháp luật”.

Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ngân hàng Hỏi - Đáp Pháp luật đối với thắc mắc của bạn về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động in. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo quy định cụ thể tại Nghị định 25/2018/NĐ-CP.

Bài viết liên quan

Copyright © 2021 Thiết bị ngành in -
 Thiết kế Website: PhuongNamVina