Hỗ trợ 24/7
0988101601

Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu từ tháng 5/2018

Ngày đăng: 25-05-2020 02:03:14

Ngày 01/5/2018, Nghị định 25/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in chính thức có hiệu lực thi hành.

Theo đó, hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 17 Điều 1 Nghị định 25/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 30 Nghị định 60/2014/NĐ-CP. Cụ thể bao gồm:

a) Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu quy định;

b) Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;

c) Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy.

Bài viết liên quan

Copyright © 2021 Thiết bị ngành in -
 Thiết kế Website: PhuongNamVina