Hỗ trợ 24/7
0988101601

Thủ tục mở cơ sở in

Ngày đăng: 25-05-2020 02:04:09

Tại Điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ có quy định về việc đăng ký hoạt động cơ sở in, tuy nhiên, hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành Thông tư, mẫu, biểu mẫu để thực hiện việc đăng ký hoạt động cơ sở in; do đó, Sở Thông tin và Truyền thông chưa có căn cứ thực hiện việc xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện thì Sở TTTT sẽ thực hiện việc xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in. Trên đây là nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký hoạt động cơ sở in. Trân trọng ./.

Bài viết liên quan

Copyright © 2021 Thiết bị ngành in -
 Thiết kế Website: PhuongNamVina