Hỗ trợ 24/7
0988101601

Hoạt động chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in từ tháng 5/2018 / Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu / Chính sách đối với hoạt động in từ tháng 5/2018

Chính sách đối với hoạt động in từ tháng 5/2018

Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu / Hoạt động quản lý sử dụng thiết bị in từ tháng 5/2018 / Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu từ tháng 5/2018

Thủ tục mở cơ sở in

Tại Điều 14, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ có quy định về việc đăng ký hoạt động cơ sở in, tuy nhiên, hiện tại Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành Thông tư, mẫu, biểu mẫu để thực hiện việc đăng ký hoạt động cơ sở in; do đó, Sở...

Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu từ tháng 5/2018

Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy từ tháng 5/2018 / Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu / Hồ sơ đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu từ tháng 5/2018
Copyright © 2021 Thiết bị ngành in -
 Thiết kế Website: PhuongNamVina